top of page

1.    Sõnasta eesmärgid

Pane kirja, mida ettevõte soovib uuel aastal saavutada. Müüki tõsta? Turuosa suurendada? Uusi kliente värvata? Uusi tooteid turule tuua? Igale eesmärgile lisa juurde numbriline väärtus. 

 

2.    Määratle sihtgrupid

Millistelt klientidelt müügikasvu ootad? Millistele klientidele plaanid uusi tooteid müüa? On need sinu peamise konkurendi kliendid? Või hoopis uued kliendid, kes täna sarnaseid tooteid üldse ei tarbi? 

 

3.    Kirjelda kliente

Kui oled sihtgrupid määratlenud, püüa neid kirjeldada. Millised on nende klientide harjumused? Mille järgi nad tooteid valivad? Mis on neile oluline? 

Turundusplaani koostamine

Väike 10-sammuline meeldetuletus, mida turundusplaani koostamisel silmas pidada.

4.    Positsioneeri oma toode

Kuidas kliendid täna sinu toodet tajuvad? Kuidas sa tahaksid, et kliendid sinu tootest mõtleksid? Milliseid vajadusi toode aitab rahuldada? Milliseid hoiakuid on vaja muuta, et kliendid sooviksid sinu toodet osta? Kas tootepakkumises oleks võimalik viia ellu väikeseid muudatusi, mis aitaksid toodet muuta kliendile atraktiivsemaks?

 

5.    Tööta välja sõnumid

Mida peaksid klientile ütlema, et huvi äratada ja panna toodet ihaldama? Mis võiks veenda ostuotsust tegema? Kas peaksid rõhuma ainult müügipakkumisele või tuleks tootekuvandit parandada? Kas sihtgruppide lõikes tuleb kasutada erinevaid sõnumeid? Kas sõnumeid on vaja edastada etappide lõikes?

 

6.    Koosta kampaaniaplaan

Millistel ajahetkedel plaanid erinevatele sihtgruppidele sõnumeid esitada. Kas kampaaniad on seotud hooajalisusega? Kui palju tuleb müügikampaaniaid kui palju kuvandit toetavaid kampaaniaid? 

 

7.    Koosta meediastrateegia

Millistes kohtades kliendile sõnumeid esitada? Ja millisel ajahetkel? Kas sõnumeid tuleks esitada massimeediakanalites või kasutada väiksema auditooriumiga meediakanaleid, mis on ehk kallimad, kuid jõuaksid kindlamini sinu sihtgrupini? 

 

Milliseid meediakanaleid kasutavad sinu konkurendid? Kas mõistlik oleks esitada oma sõnumeid samades kanalites või vastupidi valida meediakanalid, kus konkurendid oma sõnumeid ei esita?

 

Milliseid omakanaleid saad kasutada sõnumite edastamiseks (kodulehekülg, sotsiaalmeediakanalid, ettevõtte esindus jne)? Milliste kanalite eest peaksid raha maksma? Milliseks kujuneks ühe kontakti hind erinevates meediakanalites? Milliseks kujuneks ühe sihtgrupi liikme kontakti hind erinevates kanalites? 

 

8.    Koosta eelarve

Täpsusta meediakanalite ja reklaamide tootmiste maksumused. Vajadusel korrigeeri kampaaniaplaani ja jäta ära vähem tähtsad kampaaniad. 

 

9.    Planeeri tulemust

Määratle, millise tulemuse võiksid antud plaani abil saavutada. Milline võiks olla kampaaniate mõju, millega võiksid rahule jääda? Kuidas tulemusi mõõta? Kas piisab ainult müügitulemuste hindamisest või tuleks juurde lisada küsitlus klientide seas? Või hoopis müügipersonali seas?

 

10.    Patsuta endale õlale.

Turundusplaan on valmis. Ja asu ellu viima, nüüd tuleb vaid leida sobivad partnerid, kes aitavad reklaamlahendused valmis toota ja ellu viia. 

 T 520 77 17  / info@brandbook.ee / © All Rights Reserved

bottom of page